โครงการชุมชนดอทเน็ต ศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านไอทีเพื่อช่วยขจัดความยากจน
ข่าวล่าสุด 02 มิถุนายน 2012
การหารือถึงความร่วมมือกับไมโครซอฟท์
คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ พร้อมคณะทำงานโครงการชุมชนดอทเน็ต ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการขยายโครงการชุมชนดอทเน็ตร่วมกับคุณสุภารัตน์ จูระมงคล จากบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย จำกัด โดยได้มีการสรุปผลของโครงการในปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขยายหรือพัฒนาโครงการให้ชุมชนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น


  • © Designed by BREAD 2012 All Right Reserved